Roadside Assistance

ROADSIDE ASSISTANCE (RSA)

Dana 07.02.2008. godine potpisan je Ugovor između AMSS i Grand Motors-a, kojim je Grand Motors ušao u Panevropski sistem pomoći na putu „ARC Transistance“ za brend FORD.

Ugovorom je regulisano da nivo usluga koji se nudi našim strankama u okviru programa RSA bude onaj nivo usluga koji je omogućen po Panevropskom ugovoru potpisanom između Kompanije Ford i ARC Transistance-a, bez ikakvih doplata.

Usluge obuhvataju sledeće:

1. Pomoć na putu

• nema limita što se tiče cene usluge, troškovi pružaoca usluga (putarine i sl .) su uključeni u RSA, kao i različiti sitni delovi (npr. sijalice i sl.);

• korisnik je pokriven ovom uslugom u slučaju kvara na putu, kao i u nekim slučajevima u kojima je štetu prouzrokovao sam, kao što su: prazan akumulator, blokirane brave, bušenje/cepanje
guma, polomljena svetlosna signalizacija na vozilu, polomljeni prozori na vozilu itd.

2. Šlepovanje

• korisnik je pokriven u sledećim slučajevima: saobraćajna nezgoda, slučajno izazivanje štete na vozilu, kvar na vozilu, krađa, pokušaj krađe, vandalizam

• korisnik je pokriven i u zemlji i u inostranstvu

• ova usluga uključuje i transport prtljaga i/ili tereta (ako je u pitanju komercijalno vozilo)

• priključno vozilo (kamp prikolica ili bilo koje drugo) nije pokriveno ovom uslugom

• ovaj vid pomoći se primenjuje ukoliko Pomoć na putu ne može da otkloni razlog prekida putovanja

• u zemlji, vozilo se šlepuje do najbližeg ovlašćenog servisa, ili do prodajnog dilera ako je udaljenost do njega manja od 50km

• u inostranstvu, vozilo se šlepuje do najbližeg ovlašćenog dilera

• nema ograničenja što se tiče cene usluge

3. Izvlačenje vozila sletelog sa javnog puta

• korisnik je pokriven samo u slučaju saobraćajne nezgode, i to samo za slučaj kada za izvlačenje na javni put nije potrebna specijalna oprema (dizalica i sl.)

• korisnik je pokriven i u zemlji i u inostranstvu

• nema ograničenja što se tiče cene usluge

4. Zamensko vozilo

• korisnik je pokriven u slučaju kvara na vozilu, kao i u nekim slučajevima u kojima je štetu prouzrokovao sam, kao što su: prazan akumulator, blokirane brave, bušenje/cepanje guma, polomljena svetlosna signalizacija na vozilu, polomljeni prozori na vozilu itd.

• korisnik je pokriven i u zemlji i u inostranstvu

• ovaj vid usluge se može dobiti ukoliko popravka vozila ne može biti obavljena u toku istog kalendarskog dana

• ova vrsta pomoći se kombinuje sa šlepovanjem pokvarenog vozila

• uslugu obezbeđuje AMSS/RSA/ARC kroz Rent-a-Car vozilo, i to:

a. vozilo Ford iste klase

b. vozilo drugog brenda, jedna klasa niže

• maksimalni rok korišćenja ove usluge je dva radna dana

• usluga se može tražiti (ukoliko nisu korišćene druge usluge RSA) sve do završetka popravke vozila

• RSA obezbeđuje osiguranje od štete, ali ne i kasko osiguranje

• korisnik ne plaća najam vozila, ali je dužan da plati depozit, gorivo i sve ostale troškove vezane za najam

• nema ograničenja za pređenu kilometražu

• zamensko komercijalno vozilo se može dobiti ukoliko lokalni uslovi to dozvoljavaju

• ova usluga se ne može kombinovati sa uslugom hotelskog smeštaja i sa uslugom obezbeđenja nastavka putovanja

5. Hotelski smeštaj

• korisnik je pokriven u slučaju kvara na vozilu, kao i u nekim slučajevima u kojima je štetu prouzrokovao sam, kao što su: prazan akumulator, blokirane brave, bušenje/cepanje guma, polomljena svetlosna signalizacija na vozilu, polomljeni prozori na vozilu itd.

• korisnik je pokriven i u zemlji i u inostranstvu
• korisnik može dobiti ovu vrstu usluge u slučaju da je do prekida putovanja došlo na više od 80 km od njegovog mesta stanovanja

• ova vrsta pomoći se kombinuje sa šlepovanjem pokvarenog vozila

• korisnici ove usluge su vozač i svi putnici u vozilu, do maksimalnog kapaciteta za koje je vozilo registrovano

• ovaj vid usluge se može dobiti ukoliko popravka vozila ne može biti obavljena u toku istog kalendarskog dana

• cena hotelskog smeštaja je ograničena na €100 + PDV po noćenju/po osobi

• maksimalan broj noćenja je 3

• nema ograničenja po pitanju kategorije hotela

• ova usluga se ne može kombinovati sa uslugom zamenskog vozila i sa uslugom obezbeđenja nastavka putovanja

6. Prevoz taksijem

• korisnik je pokriven u slučaju kvara na vozilu, kao i u nekim slučajevima u kojima je štetu prouzrokovao sam, kao što su: prazan akumulator, blokirane brave, bušenje/cepanje guma, polomljena svetlosna signalizacija na vozilu, polomljeni prozori na vozilu itd.

• korisnik je pokriven i u zemlji i u inostranstvu

• korisnici ove usluge su vozač i svi putnici u vozilu, do maksimalnog kapaciteta za koje je vozilo registrovano

• cena taksi prevoza je ograničena na €50 + PDV; ovaj iznos se može koristiti i kroz neki drugi vid javnog transporta

• ova usluga se ne može kombinovati sa uslugom izvlačenja vozila sletelog sa javnog puta

7. Obezbeđenje nastavka putovanja

• korisnik je pokriven u slučaju kvara na vozilu, kao i u nekim slučajevima u kojima je štetu prouzrokovao sam, kao što su: prazan akumulator, blokirane brave, bušenje/cepanje guma, polomljena svetlosna signalizacija na vozilu, polomljeni prozori na vozilu itd.

• korisnik je pokriven i u zemlji i u inostranstvu
• korisnik može dobiti ovu vrstu usluge u slučaju da je do prekida putovanja došlo na više od 80 km od njegovog mesta stanovanja

• korisnik može izabrati da li će koristiti ovu uslugu za povratak u mesto stanovanja, ili za odlazak na planiranu destinaciju i povratak u mesto stanovanja

• korisnici ove usluge su vozač i svi putnici u vozilu, do maksimalnog kapaciteta za koje je vozilo registrovano

• ovaj vid usluge se može dobiti ukoliko popravka vozila ne može biti obavljena u toku istog kalendarskog dana
• za ovu uslugu se koristi prevoz vozom (u prvoj klasi), ili avionski prevoz u ekonomskoj klasi (ukoliko bi prevoz vozom trajao duže od 6 sati)

• ova usluga se ne može kombinovati sa uslugom zamenskog vozila i uslugom hotelskog smeštaja

8. Transport pokvarenog vozila

• korisnik je pokriven u slučaju kvara na vozilu, kao i u nekim slučajevima u kojima je štetu prouzrokovao sam, kao što su: prazan akumulator, blokirane brave, bušenje/cepanje guma, polomljena svetlosna signalizacija na vozilu, polomljeni prozori na vozilu itd.

• korisnik je pokriven u inostranstvu
• korisnik može dobiti ovu uslugu ukoliko se popravka vozila ne može izvršiti u roku od 5 radnih dana od dana nastanka kvara (odnosno prekida putovanja)

• priključno vozilo (kamp prikolica ili bilo koje drugo) nije pokriveno ovom uslugom

• ova usluga uključuje i transport prtljaga i/ili tereta (ako je u pitanju komercijalno vozilo)

• ova usluga se ne može kombinovati sa uslugom izvlačenja vozila sletelog sa javnog puta

Sve gore navedene usluge se nude isključivo u slučajevima kada do prekida putovanja odnosno kvara na vozilu pokrivenom RSA programom dođe na javnom putu (a prema definiciji datoj u Zakonu o bezbednosti saobraćaja). Usluge RSA programa ne uključuju ni jednu vrstu pomoći kada se radi o vožnji van javnih puteva (off-road, trkališta i slično…).

Jedina obaveza korisnika RSA programa je da se u slučaju bilo kakvog incidenta bilo gde u Evropi javi Operativnom centru RSA programa u Srbiji na telefon
+38 111 333 12 66. RSA programom je predviđeno vreme odziva od max. 30 – 45 min, na bilo koji poziv, u bilo koje doba dana, u celoj Evropi.